हाम्रो शरीरको सजावट फरक भएपनि, भित्रि अंग सबैको एउटै हो

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काठमाडौं ।

हाम्रो घरका छत हरु फरक भए पनि हामीले ओड्ने अकाश सबैको एउटै हो! हामी बस्ने घर हरु फरक भएपनि, हामी रमाउने संसार सबैको एउटै हो! हाम्रा मन हरु फरक भएपनि, हामीले टेक्ने र जीउने धर्ती सबैको एउटै हो!

हाम्रो शरीरको सजावट फरक भएपनि, भित्रि अंगको बनावट सबैको एउटै हो ! हाम्रो बाहिरि रुपरंगमा भेदभाव भए पनि, भित्रि रगत को रंग सबैको एउटै हो! हाम्रा सासहरु दोहरियेर फेरिए पनि सासको श्रोत सबैको एउटै हो! हामीले पिउने पानीका मूल हरु फरक भए पनि, पानीको स्वाद र प्यास सबैको एउटै हो!

हामीले खाने भोजन हरु फरक भएपनि भोक सबैको एउटै हो! हामिले हेर्ने आखा हरु फरक भएपनि आँखा बाट झर्ने आसु सबैको एउटै हो! हामिले व्यक्त गर्ने भाषा हरु फरक भएपनि हाम्रो पिडा र खुशी को भाव सबैको एउटै हो!

हाम्रो आत्माको बस्ने बासहरु फरक भए पनि भित्रको परमात्मा स्वरूप सबैको एउटै हो! हाम्रो धर्म र सस्कृति फरक भएपनि संसारको मालिक सबैको एउटै हो! अन्तमा हामी जहाँकहिँ रहेपनी, मरेर जाने ठाउँ सबैको एउटै हो!